کمربند ایمنی خودروها بهتر می شود
ارسال در تاريخ چهارشنبه ۱۳۸٩/۱۱/٢٧ توسط ایمان

طراح این کمربند پس از مطالعه روی نحوه عملکرد کمربندهای ایمنی خودروها به این نتیجه رسید که این کمربند ها چندان هم برای راننده ها مناسب نیستند و گاه موجب خستگی می شوند. در کمربند جدید طراحی شده کمربند با توجه به ساختار گردن و کمر انسان طراحی شده تا پخش نیرو و فشار را روی بدن انسان بهینه سازد.

عکس ها را در ادامه ببینید.