ساقیا آمدن عید مبارک بادت
ارسال در تاريخ یکشنبه ۱۳۸٩/۱٢/٢٩ توسط ایمان

 

ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم !
ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب
ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار

 

با آرزوی بهترین بهترینها برای آنان که عیدشان نوروز است