حذف برخی نتایج جستجو توسط گوگل

گوگل از چند هفته قبل به اشخاص اجازه داد که درخواست حذف نامشان را از لیست جستجو ارائه دهند.

 پس زمانیکه شما نام شخصی که در خواست حذف نامش را داده ، جستجو کنید این پیغام برایتان ظاهر می شود:"بنا به درخواست قانونی که به گوگل ارائه شده برخی نتایج حذف شده اند"

/ 0 نظر / 11 بازدید