اقدامات امنیتی قبل از فروش موبایل

به عنوان اولین اقدام قبل ریست کردن بهتر است اطلاعات خود را رمز گذاری کنید زیرا در این صورت اگر اطلاعاتی هم برگردانده شود رمز شده خواهد بود.
برای اطمینان بیشتر می‌توانید بعد از فکتوری ریست کردن گوشی را با اطلاعات بیهوده پر کنید این کار باعث می‌شود تا عملیات ریکاوری بسیار پیچیده و تا حدی برای کاربران عادی غیر ممکن شود.
اکنون زمان آن رسیده است که یکبار دیگر فکتوری ریست را انجام دهید.
/ 0 نظر / 27 بازدید